Voer een portefeuille over, of een deel daarvan.

Stap 1: Data dump maken uit ANVA, DIAS, CCS, Assistent, Assu, Faster Forward
Voor de meeste softwarepakketten in de verzekeringsbranche zijn binnen BIDM instructies beschikbaar voor het maken van exports.

Stap 2: Portefeuilleoverzichten opvragen bij alle verzekeraars
De meeste verzekeraars leveren per e-mail of vanuit hun adviseurs portal portefeuilleoverzichten op. Hierop staan klant- en polisgegevens zoals de verzekeraar die heeft staan. U kunt die eenvoudig zelf aanvragen, BIDM kan u daar ook bij helpen.

Stap 3: Data dumps inlezen met de datamanagement tool
Met de import wizard zet u eenvoudig bestanden uit uw softwarepakket in de BIDM tool. Een medewerker van BIDM combineert de bestanden met elkaar tot een totaal overzicht van alle klanten en polissen, dat u kunt bekijken in de Klant Verkenner, zie ook stap 5. U kunt dit ook zelf leren.

Stap 4: Portefeuilleoverzichten slim koppelen aan de CRM-administratie
Met de import wizard importeert u eenvoudig portefeuilleoverzichten van de verzekeraars in de BIDM tool. Die kunt u daarna slim koppelen aan de klanten en polissen uit uw softwarepakket. Ook als de gegevens niet exact hetzelfde zijn vindt BIDM matches voor u.

Stap 5: Alle data gebruiksvriendelijk weergeven in de Klant Verkenner
In de Klant Verkenner kunt u eenvoudig zoeken in uw complete klantenbestand. Ook kunt u selecties maken, bijv. alle klanten van een bepaalde adviseur, of alle klanten met een autoverzekering. Daarna kunt u uw selectie met filters in iedere kolom nog verder verfijnen. Klanten die bij elkaar horen komen onder elkaar te staan: u heeft meer zakelijke klanten dan u denkt!

Stap 6: Acties registreren bij klanten met de campagne manager
Met de campagne manager kunt u een actieplan samenstellen voor een deel van uw klanten. Welke klanten gaat u bijvoorbeeld overdragen aan een ander intermediair? Gaat u deze allemaal aanschrijven om ze te informeren over de overvoer, of maar een deel ervan? En hoe hebben klanten daar op gereageerd?

Stap 7: (Deel)overvoer naar verzekeraars in gang zetten
Met behulp van de ingelezen portefeuille overzichten en de acties die u per klant heeft ingesteld, kunt u eenduidige lijsten opstellen voor verzekeraars om de (deel)overvoer correct uit te voeren. Omdat u hiervoor de informatie van de verzekeraar zelf gebruikt ontstaan er geen discussies over verkeerde polisnummers en dergelijke.

Stap 8: Alle data converteren naar een systeem naar keuze
Is alle data compleet? Dan kan BIDM op basis daarvan een maatwerk export voor u maken. Wij hebben data al naar allerlei systemen geconverteerd.