Doe de data due diligence: wat koopt u echt?

Stap 1: Data dump maken uit ANVA, DIAS, CCS, Assistent, Assu, Faster Forward
Voor de meeste softwarepakketten in de verzekeringsbranche zijn binnen BIDM instructies beschikbaar voor het maken van exports.

Stap 2: Rekeningcourantoverzichten/borderel-standen van maatschappijen registeren tbv vergelijking
Bij u op kantoor is vast een map te vinden met alle rekening-courant overzichten/borderellen van het afgelopen jaar. Wellicht heeft u de bedragen zelfs al netjes overgenomen in excel. Dat is mooi, want wij vergelijken die gegevens met wat u in uw administratie heeft staan. Zo sluiten we de daadwerkelijk ontvangen provisies aan bij de provisies zoals die in uw administratie staan en verklaren samen met u de verschillen.

Stap 3: (Optioneel) Portefeuilleoverzichten opvragen bij alle verzekeraars
Om nog zekerder zijn van uw zaak raden wij aan om bij alle verzekeraars portefeuilleoverzichten op te vragen. Zo heeft een actueel en betrouwbaar overzicht van de lopende polissen in uw portefeuille.

Stap 4: Data dumps inlezen met de datamanagement tool
Met de import wizard zet u eenvoudig bestanden uit uw softwarepakket in de BIDM tool. Een medewerker van BIDM combineert de bestanden met elkaar tot een totaal overzicht van alle klanten en polissen, dat u kunt bekijken in de Klant Verkenner, zie ook stap 5. U kunt dit ook zelf leren.

Stap 5: Portefeuilleoverzichten slim koppelen aan de CRM-administratie
Met de import wizard importeert u eenvoudig portefeuilleoverzichten van de verzekeraars in de BIDM tool. Die kunt u daarna slim koppelen aan de klanten en polissen uit uw softwarepakket. Ook als de gegevens niet exact hetzelfde zijn vindt BIDM matches voor u.

Stap 6: Alle data gebruikersvriendelijk weergeven in de Klant Verkenner
In de Klant Verkenner kunt u eenvoudig zoeken in uw complete klantenbestand. Ook kunt u selecties maken, bijv. alle klanten van een bepaalde adviseur, of alle klanten met een autoverzekering. Daarna kunt u uw selectie met filters in iedere kolom nog verder verfijnen. Klanten die bij elkaar horen komen automatisch onder elkaar te staan: uw heeft meer zakelijke klanten dan u denkt!

Stap 7: Rapport opstellen m.b.t. de portefeuille opbouw inclusief financiële validatie
BIDM heeft een standaard rapport beschikbaar met vrijwel alle informatie die u nodig heeft om goed inzicht te krijgen in de opbouw en kwaliteit van een portefeuille. Na het uitvoeren van bovenstaande stappen kunnen wij de efficiënt vullen.

Stap 8: Meteen alles klaar hebben voor het aanschrijven van klanten over de overname
Doordat BIDM direct alle klant- en polisgegevens goed verwerkt bent u na het uitvoeren van bovenstaande stappen meteen klaar om de klanten in de portefeuille aan te schrijven. Stel dat u er voor kiest om alleen schade klanten aan te schrijven, dan kunt u die dus eenvoudig selecteren. Ook helpt het systeem u bij het enkel aanschrijven van actieve klanten.

Stap 9: Direct voorbereid voor de (proef)conversie.
Is alle data compleet? Dan kan BIDM op basis daarvan een maatwerk export voor u maken. Wij hebben data al naar allerlei systemen geconverteerd.